Spoj přírody a urbaného na jen 15 minut jízdy od centru hradu. Je to také metropole!

Pocit žádoucího vlastního domu v obvodu míru, zelení, parků a bublání slemenského potoku. Naše apartmany ocenil Hradský úřad pro hospodařství s třemi hvezdicami a doufáme že svým komforem uspokoji a vybíravé návštevníky Zahřebu. Apartmany a pokoji nachazejí se v obytné budove (pet pokojů a dva apartmanů), bez přání po přidávání nových jednotek, pokojů nebo apartmanů, abychom uchovaly mír hostů a kvalitu úslužnosti), a umísteny jsou na hezkém, mírném míste, obklopeném zelení a park-lesem Dotršćina.

- APARTMANY A POKOJE VYBAVENÝ JSOU AIR-CONDITIONY A ÚSTŘEDNíM TOPENíM.
- APARTMANY A POKOJE MÁJí ŽEHLIČKY A FÉNY
- TV S ZEMSKÝM A SATELITSKÝM PŘĺJEMEM (přes 300 programů).
- KAŽDÝ POKOJ A APARTMAN MÁ SVOU KOUPELNU S WC-em.
- MOŽNOST PŘĺPOJENÍ NA INTERNET A PŘĺPOJENÍ PRO TELEFON.
- PARKOVIŠTE V OHRADENÉM PROSTORU. MOŽNOST NÁJEMU OŘĺVÁNÉ GARÁŽE.
- PRO VÝKONANÉ USLUŽNOSTí VYSTAVíME ÚČET S DPH-em
 
 
 
Dekujeme pekne! Kvůli Vám jsme na prvním míste v Zahřebu v počtu přenocování v privátním umístnení!
SVÝMI NAVŠTEVAMI DOSTANETE MOŽNOST DOVEDET SE PROČ JSME NA PRVNíM MíSTE V ZAHŘEBU V POČTU USKUTEČENÝCH PŘÍCHODů A PŘENOCOVÁNÍ V PRIVÁTNí UMíSTNENÍ
!Promiňte, jestli nemáme v určeném momentu volných kapacitů.
Šťastnou cestu za Zahřeb, přejí Vám hostitely Katica a Tarik!
Since our wish is to give you more informations, please contact us so we could send our brochure by e-mail directly to you.
     
Recommend this web page to:
Recreation
Photo Album
Zagreb
Your Hosts
  www.va-copy.com

kniha

 

 

 

 

 

 

 

 

motorky